ĐIẾU QUẾ YÊN BÃI TẶNG KÈM THUỐC LÀO TIẾN VUA HÚT THỬ

Điếu quế yên bãi đan mây:được làm từ cây quế tây bắc có thân điếu dài 65cm đến 68cm.u thơm mùi quế.

Chân nỏ điếu bọc đồng,nỏ điếu hút thoáng giòn.

ĐIÊUCAYTHĂNGHOANGGIA CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.

Mọi tư vấn về điếu liên hệ CALL & ZALO 0979569088

  • 604
  • 450.000 đ
    300.000 đ

Điếu quế yên bãi đan mây:được làm từ cây quế tây bắc có thân điếu dài 65cm đến 68cm.u thơm mùi quế.

Chân nỏ điếu bọc đồng,nỏ điếu hút thoáng giòn.

ĐIÊUCAYTHĂNGHOANGGIA CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.

Mọi tư vấn về điếu liên hệ CALL & ZALO 0979569088

Điếu quế yên bãi đan mây:được làm từ cây quế tây bắc có thân điếu dài 65cm đến 68cm.u thơm mùi quế.

Chân nỏ điếu bọc đồng,nỏ điếu hút thoáng giòn.

ĐIÊUCAYTHĂNGHOANGGIA CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.

Mọi tư vấn về điếu liên hệ CALL & ZALO 0979569088

Điếu quế yên bãi đan mây:được làm từ cây quế tây bắc có thân điếu dài 65cm đến 68cm.u thơm mùi quế.

Chân nỏ điếu bọc đồng,nỏ điếu hút thoáng giòn.

ĐIÊUCAYTHĂNGHOANGGIA CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.

Mọi tư vấn về điếu liên hệ CALL & ZALO 0979569088

Điếu quế yên bãi đan mây:được làm từ cây quế tây bắc có thân điếu dài 65cm đến 68cm.u thơm mùi quế.

Chân nỏ điếu bọc đồng,nỏ điếu hút thoáng giòn.

ĐIÊUCAYTHĂNGHOANGGIA CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.

Mọi tư vấn về điếu liên hệ CALL & ZALO 0979569088

Điếu quế yên bãi đan mây:được làm từ cây quế tây bắc có thân điếu dài 65cm đến 68cm.u thơm mùi quế.

Chân nỏ điếu bọc đồng,nỏ điếu hút thoáng giòn.

ĐIÊUCAYTHĂNGHOANGGIA CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.

Mọi tư vấn về điếu liên hệ CALL & ZALO 0979569088

Điếu quế yên bãi đan mây:được làm từ cây quế tây bắc có thân điếu dài 65cm đến 68cm.u thơm mùi quế.

Chân nỏ điếu bọc đồng,nỏ điếu hút thoáng giòn.

ĐIÊUCAYTHĂNGHOANGGIA CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.

Mọi tư vấn về điếu liên hệ CALL & ZALO 0979569088

Điếu quế yên bãi đan mây:được làm từ cây quế tây bắc có thân điếu dài 65cm đến 68cm.u thơm mùi quế.

Chân nỏ điếu bọc đồng,nỏ điếu hút thoáng giòn.

ĐIÊUCAYTHĂNGHOANGGIA CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.

Mọi tư vấn về điếu liên hệ CALL & ZALO 0979569088

Điếu quế yên bãi đan mây:được làm từ cây quế tây bắc có thân điếu dài 65cm đến 68cm.u thơm mùi quế.

Chân nỏ điếu bọc đồng,nỏ điếu hút thoáng giòn.

ĐIÊUCAYTHĂNGHOANGGIA CAM KẾT CHẤT LƯỢNG.

Mọi tư vấn về điếu liên hệ CALL & ZALO 0979569088

Sản phẩm khác

ZALO
FACEBOOK
0979 569 088