Điếu cày quế Yên Bái dài

  • 35
  • 350.000 đ
    309.000 đ

Điếu cày quế yên bái dài 68-70cm

phối mây đẹp,chân nõ gỗ Thanh Hóa

liên hệ shop

zalo 0979569088

 

 

 

Sản phẩm khác

ZALO
FACEBOOK
0979 569 088