Bao da đựng điếu cày có chân và không chân

  • 05
  • 170.000 đ
    139.000 đ

Bao da đựng điếu cày loại dài 70cm và 50cm đựng điếu có chân

chất liệu da công nghiệp bền đẹp tiện gọn cho khách đựng điếu khi di chuyển xa như du lịch

tàu xe hay biếu tặng....

Liên hệ shop ZA LO 0979569088

Sản phẩm khác

ZALO
FACEBOOK
0979 569 088